Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus energisoi lisäämällä kyvykkyyttä ja innovatiivisuutta työelämässä. Se auttaa selviytymään erilaisissa muutostilanteissa, ehkäisee työssä uupumista ja on keino löytää erilaisia toimintatapoja ja ajatusmalleja työntekijänä. Työnohjaus on prosessi jolle asetetaan selkeät tavoitteet.

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on prosessi jossa tavataan ohjaajan kanssa 3 – 6 viikon välein. Ohjauskertojen kesto ja määrä määritellään tarpeen mukaan. Työnohjaukselle asetetaan alussa selkeät määritellyt tavoitteet. Työnohjaus auttaa selviytymään erilaisissa muutostilanteissa, ehkäisee työssä uupumista ja on keino löytää erilaisia toimintatapoja ja ajatusmalleja työntekijänä. Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjauksena. 

Kaikki palvelumme myös etäohjauksena!

Verkkotapaaminen mahdollistaa työnohjaukseen osallistumisen entistä joustavammin.

Yksilötyönohjaus

Työnohjaus auttaa työntekijää selkeyttämään toimintatapoja erilaisissa
tilanteissa. Se avaa uusia näkökulmia ja  helpottaa saavuttamaan työn
tavoitteet. Parhaimmillaan työnohjaus vähentää työntekijän henkistä
kuormaa ja auttaa jaksamaan paremmin. Työnohjaajaa sitoo
vaitiolovelvollisuus.

Ryhmätyönohjaus

Työnohjaus auttaa selviytymään erilaisissa muutostilanteissa, ehkäisee työssä uupumista ja se on keino löytää erilaisia toimintatapoja ja ajatusmalleja työhön. Työnohjaus auttaa työryhmiä toimimaan paremmin yhdessä ja lisää työhön sitoutumista.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaus koostuu koko työyhteisöstä. Yhteisötyönohjaus kehittää koko työyhteisön vuorovaikutustaitoja ja tuo esiin erilaisia työyhteisössä olevia voimavaroja.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on tarkoitettu johtamis- ja esimiesasemassa toimiville. Se voi toteutua joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Tavoitteena on tutkia omia johtamis- ja esimiestaitoja sekä vahvistaa omaa perustehtävää johtamisessa. Työnohjaus auttaa myös purkamaan työn mukanaan tuomaa henkistä kuormitusta.