TYÖNOHJAUSTA JA SOVITTELUA - AINA LUOTTAMUKSELLA

TYÖNOHJAUS- JA SOVITTELUPALVELUT

Seleko työnohjaus on luottamuksellista keskustelua työntekijän määrittelemistä asioista. Työnohjaus pohjautuu siihen, että työntekijällä on olemassa ammattitaito, viisaus ja osaaminen työhön – Selekon tehtävänä on auttaa ottamaan ne tehokkaaseen tuottavaan käyttöön työssään.

Seleko työyhteisösovittelu on tehokas ja nopea interventio tulehtuneisiin tilanteisiin. Sovittelussa etsitään syyllisen sijaan ratkaisua ja uusia toimintamalleja. Se on konfliktinhallintamenetelmä, jossa ulkopuolinen sovittelija auttaa riidan molempia osapuolia löytämään tyydyttävän
ratkaisun.

"Hyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä ."

Avainasemassa aina luottamus, ratkaisukeskeisyys ja joustavuus.
Nina heiskanen
työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Työnohjaus auttaa työntekijää selkeyttämään toimintatapoja erilaisissa tilanteissa. Se avaa uusia näkökulmia ja  helpottaa saavuttamaan työn tavoitteet. Parhaimmillaan työnohjaus vähentää työntekijän henkistä kuormaa ja auttaa jaksamaan paremmin. Työnohjaajaa sitoo
vaitiolovelvollisuus.

RYHMÄ- JA YHTEISÖTYÖNOHJAUS

Työnohjaus auttaa selviytymään erilaisissa muutostilanteissa, ehkäisee työssä uupumista ja se on keino löytää erilaisia toimintatapoja ja ajatusmalleja työhön. Työnohjaus auttaa työryhmiä toimimaan paremmin yhdessä ja lisää työhön sitoutumista.

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisösovittelu on erittäin tehokas keino ristiriitojen käsittelyyn ja työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen. Se on uudentyyppinen ratkaisumenetelmä jolla pyritään puhdistamaan ilmaa, luomaan ymmärrystä ja ratkaisuja ristiriitatilanteisiin työyhteisösovittelijan avulla. Ymmärryksen kautta päästään rakentaviin ratkaisuihin.

"Työnohjausta, miksi?"

Olen itse voinut sopeutua ja olla joustavampi uuden edessä.

sairaanhoitaja

Kuopio

Pakottaa keskittymään oman työn miettimiseen - myös muulloin kuin varsinaisina ohjaustapaamisina.

palvelupäällikkö

Kuopio

Olen kokenut hyväksi, että turvallisessa ilmapiirissä eli työnohjauksessa on saanut käsitellä työhön liittyviä ongelmakohtia tai mieltä askarruttavia asioita.

sosiaaliohjaaja,

Kuopio

Olen saanut tuoda esille mieltä painavat asiat, joka on jo helpottanut omaa mieltä. Asioiden käsittelyn jälkeen saatu ratkaisuja ajattelutapaan, tilanteiden hoitamisiin. On tullut tunne ettei painavia asioita tarvitse jättää omalla hartialle eikä asiat ole olleet "minun syytäni".

palvelukoordinaattori

Kuopio

Ennen työnohjausta harkitsin työpaikan vaihtoa, koska työ tuntui niin raskaalta henkisesti, mutta työnohjaus sai minut näkemään asiat uudelleen ja helpotti asioiden käsittelyä.

sairaanhoitaja

Kuopio

Koska ääneen puhumista ei työyhteisössämme katsota hyvällä, on työnohjaajan apu itselleni ollut ensiarvioisen tärkeää. On joku, joka sanoo, että työyhteisössä ääneen asioiden esille ottaminen tulee olla sallittua.

asiantuntija

Kuopio

EPÄASIALLISTA KOHTELUA KOKENEIDEN MÄÄRÄ SUOMESSA 2019
Konfliktien määrä 55%
RATKAISUUN PÄÄTTYNEET SOVITTELUTAPAUKSET 2019
Työyhteisönsovittelu 94%