TYÖNOHJAUSTA - AINA LUOTTAMUKSELLA

TYÖNOHJAUSPALVELUT

Seleko työnohjaus on luottamuksellista keskustelua työntekijän määrittelemistä asioista. Työnohjaus on ratkaisukeskeistä ja pohjautuu siihen, että työntekijällä on olemassa ammattitaito, viisaus ja osaaminen työhön. Työnohjauksessa tarkastellaan myös työntekijän voimavaroja – Selekon tehtävänä on auttaa energisoitumaan ja ottamaan kaikki mahdolliset ratkaisut käyttöön työssään. 

Sinä määrität rajasi.Tunnistetaan ne yhdessä.

Avainasemassa aina luottamus, ratkaisukeskeisyys ja joustavuus.
Nina heiskanen
työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Työnohjaus auttaa työntekijää selkeyttämään toimintatapoja erilaisissa tilanteissa. Se avaa uusia näkökulmia ja  helpottaa saavuttamaan työn tavoitteet. Parhaimmillaan työnohjaus vähentää työntekijän henkistä kuormaa ja auttaa jaksamaan paremmin. Työnohjaajaa sitoo
vaitiolovelvollisuus.

RYHMÄ- JA YHTEISÖTYÖNOHJAUS

Työnohjaus auttaa selviytymään erilaisissa muutostilanteissa, ehkäisee työssä uupumista ja se on keino löytää erilaisia toimintatapoja ja ajatusmalleja työhön. Työnohjaus auttaa työryhmiä toimimaan paremmin yhdessä ja lisää työhön sitoutumista.

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Tulehtuneissa ristiriitatilanteissa tarvitaan tehkokasta ja  nopeaa interventiota. Työyhteisösovittelu on erittäin toimiva 
konfliktinhallintamenetelmä, jossa ulkopuolinen sovittelija auttaa riidan molempia osapuolia löytämään tyydyttävän ratkaisun. Se on uudentyyppinen ratkaisumenetelmä jolla pyritään puhdistamaan ilmaa, luomaan ymmärrystä ja ratkaisuja. Ymmärryksen kautta päästään rakentaviin ratkaisuihin ja vahvistetaan työyhteisön hyvinvointia.

Etätyönohjaus

Etätyönohjaus on hyvä vaihtoehto perinteiselle lähitapaamisina toteutettavalle työnohjaukselle. Etätyönohjaus on verkossa tapahtuvaa, eettisesti sekä ammattitaidolla toteutettua yksilö- tai pienryhmätyönohjausta. Etätyönohjaus mahdollistaa osallistumista työnohjaukseen entistä joustavammin.

"Työnohjausta, miksi?"

Asiakaskokemuksia

"Auttaa jaksamaan työssä keventämällä työtä kohtaan tuntemaani turhautuneisuutta ja väsymystä."

"Työnohjaus on laittanut ajatusten noidankehää uusille urille ja auttamaan jaksamaan työssä."

"Työnohjauksen kautta on saanut jakaa näkemyksiään ja tulla kuulluksi. Tärkeä ja välttämätön työn tuki."

"Saa purkaa ajatuksia niin, ettei tarvitse ajatella asioiden leviävän muualle. Huomaa ettei ole yksin ajatustensa kanssa. Toisaalta joltain voi tulla joku uusi näkökulma asioihin. Aina odottaa tapaamisia ja jotain sieltä aina saa mukaansa."

"Olen saanut uutta ja laajempaa perspektiiviä työelämään ja omaan osaani siinä. Ajatukset ja päämäärät ammatillisesti ovat selkeytyneet. Asiat jotka ovat työyhteisössä vaivanneet ovat saaneet kohtuullisemmat mittakaavat."

"Hakeuduin työn ohjaukseen työssä jaksamishaasteiden vuoksi. Keskustelemalla muiden kanssa ohjauksessa on avautunut uusia laajempia näkökulmia ja ymmärrystä itseä kohtaa. Osaa paremmin rajoittaa omaa joustamista ja osannut hakeutua muun avun piiriin. Tunteiden purkaminen auttaa uusissa haasteissa."