EPÄASIALLISTA KOHTELUA KOKENEIDEN MÄÄRÄ SUOMESSA 2019
Konfliktien määrä 55%
RATKAISUUN PÄÄTTYNEET SOVITTELUTAPAUKSET 2019
Työyhteisönsovittelu 94%

SOVITTELU

Jopa 140 000 suomalaista vuodessa kokee epäasiallista käytöstä töissä. Epäasiallinen käytös voi olla vaikea huomata ja monesti tilanne on jatkunut pitkään ennen sen esille tuloa. Pahimmillaan epäasiallinen käytös voi kääntyä kiusaamiseksi ja myrkyttää koko työpaikan ilmapiirin. Melkein väistämättä epäasiallinen käytös johtaa jonkinlaiseen konfliktiin. Konfliktitilanteet kuormittavat työntekijää luvattoman paljon ja altistavat näin ollen esimerkiksi sairaspoissaoloille. Myrkyttynyt ilmapiiri aiheuttaa aina työntekijälle ylimääräistä stressiä ja syö perustyöhön varattua energiaa. 

Työyhteisösovittelu on tehokas ja nopea interventio tulehtuneisiin tilanteisiin. Sovittelussa etsitään syyllisen sijaan ratkaisua ja uusia toimintamalleja joihin työyhteisö sitoutuu. Jopa 94 % sovittelun käyneistä ovat päätyneet ratkaisuun. Se on konfliktinhallintamenetelmä, jossa ulkopuolinen sovittelija auttaa riidan molempia osapuolia löytämään tyydyttävän ratkaisun. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

"Tukea ja molemminpuolista ymmärrystä"

Auttaa jaksamaan paremmin. Avartaa myös ajatusmaailmoja kun mielipiteitä vaihdetaan avoimesti.

avainasiakaspäällikkö

Kuopio

Luulee itse pystyvän hallitsemaan mietteensä, mutta keskustelut on varmasti auttanut omaa mieltä ymmärtämään asioiden oikeat mittasuhteet.

osastonhoitaja

Joensuu

Ilmapiiri oli rauhallinen, joten oli helppo rauhoittua hektisenkin päivän jälkeen keskustelemaan. Antoi tilaa puhumiselle. Luottamuksellisuus.

sosiaalityöntekijä

Iisalmi

Sulje valikko